-I-

21 11 2019,80x100cm, leinwand, mischtechnik,o.t
 o.t, 21 11 2019, mischtechnik, leinwand, 100x80cm
leinwand, mischtechnik, 100x80cm, o.t, 31 05 2020
 o.t, 31 05 2020, mischtechnik, leinwand, 100x80cm
karton, mischtechnik, 70x100 cm, o.t. 2014
 o.t, 12 2014, mischtechnik, leinwand, 100x70cm
karton, mischtechnik, 70x100 cm, o.t. 2014
großes winterbild III, 03 2014, mischtechnik, karton, 100×70 cm
karton, mischtechnik, 70x100 cm, o.t.  2014
 großes winterbild II, 03 2014, mischtechnik, karton, 100×70 cm
karton, mischtechnik, 70x100 cm, o.t. 2014
 großes winterbild I, 03 2014, mischtechnik, karton, 100×70 cm
leinwand, mischtechnik, 3X40x120cm, o.t, 6 2015
o.t, 6 2013 mischtechnik, leinwand, 150x(3×50)cm
leinwand, mischtechnik,140x120cm,Große FormBlau,  2 2013
Große FormBlau, 2 2013 mischtechnik, leinwand, 140x120cm
ew96
nach paris, 06 12 2012, mischtechnik, leinwand, 140x120cm
ew
rabenberg, 05 2011,  mischtechnik, leinwand, 140×120 cm
leinwand, mischtechnik, 140x120 cm, ErrdInnern, 9 2010
ErdInnern, 9 2010, mischtechnik, leinwand,140×120 cm
karfreitag I mischtechnik/leinwand 80X80cm 2010
karfreitag I, 9 2010, mischtechnik, leinwand, 80×80 cm
karfreitag III mischtechnik/leinwand / 80x80ccm / 2010
 karfreitag II, 9 2010, mischtechnik, leinwand, 80×80 cm
karfreitag II mischtechnik/leinwand 80x80cm / 2010
 karfreitag III, 9 2010, mischtechnik, leinwand, 80×80 cm
erdaufgang wachslasur/mischtehnik 80x120cm / 2009
erdaufgang, 14 11 2009, mischtechnik, leinwand, 120x80cm
o.t.  mischtechnik/leinwand 80X120cm 2010
o.t.II, 13 02 2009, leinwand, mischtechnik, 120x80cm
ew
o.t.I, 13 02 2009, leinwand, mischtechnik, 120x80cm
ew94
L.d.h.Elisabeth.v.Th., 2 10 2007,  mischtechnik, leinwand, 100×70 cm