-IV-

leinwand, mischtechnik,80x130cm, o.t.,15.05.2020  NB S.172 (gelber!)
leinwand, mischtechnik,80x130cm, o.t.,15.05.2020
leinwand, mischtechnik, 105x65 cm,o.t., 12.02. 2020      N.B.162 wärmer
leinwand, mischtechnik, 105×65 cm,o.t., 12.02. 2020
leinwand, mischtechnik, 105x65 cm,o.t., 10.02. 2020      N.B.163 wärmer
leinwand, mischtechnik, 105×65 cm,o.t., 10.02. 2020
leinwand, mischtechnik, 80×100 cm,o.t., 21.01. 2020 homage an dürers rasenstück
P1000031_bearbeitet-1
leinwand, mischtechnik, 80×100 cm, o.t. 15 12 2019 ephesos
P2020799_bearbeitet-1
karton, mischtechnik, 70x100cm, beirut, 21 03 2018
leinwand, mischtechnik, 100x100 cm, marokko C 25 07 2017
leinwand, mischtechnik, 100×100 cm, marokko C 25 07 2017
leinwand, mischtechnik, 100x100 cm, marokko A, 22 02 2017
leinwand, mischtechnik, 100×100 cm, marokko A, 22 02 2017
leinwand, mischtechnik, 100x100 cm, marokko B
leinwand, mischtechnik, 100×100 cm, marokko B, 20 01 2017
leinwand, mischtechnik, 100x70 cm, o.t., 01 2016
leinwand, mischtechnik, 100×70 cm, o.t., 01 2016
leinwand, mischtechnik, 80x60 cm, o.t., 15 12 16
leinwand, mischtechnik, 80×60 cm, o.t., 15 12 2016
leinwand, mischtechnik, 120x100 cm, o.t., 09 2015
leinwand, mischtechnik, 120×100 cm, o.t., 09 2015
leinwand, mischtechnik, 120x100 cm, o.t., 09 2015
leinwand, mischtechnik, 120×100 cm, o.t., 09 2015
leinwand, mischtechnick, 120x40cm, 0.t..6 2015
leinwand, mischtechnick, 120x(3x40cm), o.t., 6 2015
karton, mischtechnik, 42,5x42,5cm, o.t, 23 04 15
karton, mischtechnik, 42,5×42,5cm, o.t, 23 04 15