VIII

19 11 2019,80x130cm, leinwand, mischtechnik,o.t.
o.t.,11 2019, mischt, leinwand, 130x 80 cm

P2040510_bearbeitet-1
o.t., 09 2019, mischtechnik, leinwand, 130×80 cm

o.t., 03 2019, mischtechnik, leinwand, 90 X 90 cm

03 2019, 4 kartons., mischt, 27x25 cm, o.t.IV, gesamt: 700€
o.t.IV, 03 2019, mischt, karton,  27×25 cm
03 2019, 4 kartons., mischt, 27x25 cm, o.t.III, gesamt: 700€
 o.t.III, 03 2019, mischt, karton,  27×25 cm
P2030797_bearbeitet-1
o.t.I, 03 2019, mischt, karton,  27×25 cm
03 2019, 4 kartons., mischt, 27x25 cm, o.t.II, gesamt: 700€
o.t.II, 03 2019, mischt, karton,  27×25 cm
leinwand, mischtechnik, 60x60cm, o.t., 10 09 2019
o.t., 10 09 2019, mischtechnik, leinwand, 60×60 cm